הלוואה מקופת גמל להשקעה – האם זה כדאי ומהיכן ניתן לקבל

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון מצויין לטווח הבינוני והארוך. אחד היתרונות הפחות מוכרים של קופת הגמל להשקעה היא האפשרות לקחת הלוואה מבית ההשקעות המנהל את קופת הגמל להשקעה שלנו בתנאים אטרקטיביים במיוחד.

במדריך הזה נסביר אילו הלוואות מציעים בתי ההשקעות לחוסכים בקופות גמל להשקעה, מהם התנאים שאפשר לקבל, ומהם היתרונות והחסרונות של ההלוואה הזו לעומת הלוואה בנקאית והלוואות אחרות הקיימות בשוק.

הלוואה מקופת גמל להשקעה

1. למה כדאי לקחת הלוואה מקופת גמל להשקעה?

קיימים מספר מרכזיים יתרונות להלוואה מקופת גמל להשקעה, והמרכזיים שבהם הם:

 • ריביות נמוכות – שיעור ריבית שנע בין פריים / פריים-0.5%, לפריים+1.5%.
 • לא צריך ערבים – אין צורך להעמיד ערבים, שעבודים או בטחונות נוספים כנגד ההלוואה, מעבר לסכום החיסכון הקיים בקופה.
 • אין עמלות או קנסות פרעון מוקדם – בהלוואות מקופות הגמל להשקעה לא נגבות עמלות או קנסות פרעון מוקדם.
 • ניתן להמשיך להפקיד כספים לקופת הגמל להשקעה – גם בתקופת ההלוואה ניתן להמשיך ולהפקיד כספים בקופת הגמל להשקעה.

ואכן, נראה שהחוסכים החלו להבין את מידת האטרקטיביות של ההלוואות מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל, והכפילו את היקף ההלוואות הללו בין השנים 2014-2017, להיקף של כמעט 10 מיליארד ש"ח ב-2017.

 

2. אילו בתי השקעות מאפשרים לקחת הלוואה מקופת הגמל להשקעה?

קופת הגמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש יחסית, ולא בכל בתי ההשקעות הספיקו לגבש את תהליכי ונהלי העבודה הקשורים אליה.

בנוסף, החשש מהלבנת הון אפשרית גורם לחלק מבתי ההשקעות לאמץ גישה שמרנית מאוד, ולא לאפשר לחוסכים לקחת הלוואות מקופת הגמל להשקעה.

נכון לאפריל 2018, רק 4 בתי השקעות כבר מאפשרים לקחת הלוואות מקופת הגמל להשקעה – מנורה מבטחים, אי בי אי, מיטב דש ומגדל מקפת.

 

3. מי זכאי להלוואה מקופת הגמל?

כל חוסך שיש לו קופת גמל להשקעה, בבית השקעות המאפשר לקחת הלוואות מקופת הגמל להשקעה, יכול בעיקרון לקבל הלוואה מהקופה שלו, כאשר סכום החיסכון בקופה מהווה את הבטוחה להלוואה.

עם זאת, בתי ההשקעות מחוייבים על פי חוק לבחון את מאפייני הלקוח לפני ההחלטה על מתן הלוואה ועל תנאיה, כך שייתכנו מקרים שבהם החוסך נתקל בסירוב מצד בית ההשקעות לקבלת הלוואה.

מדריכים נוספים בנושא הלוואות:

4. הלוואות מקופות גמל – חוסכים פרטיים

כפי שכתבנו קודם, רק 4 בתי השקעות מאפשרים נכון להיום נטילת הלוואה מקופת הגמל להשקעה.

בנוסף, חשוב לדעת שחוסכים הנמצאים במסלול "הלכה" (בעיקר חוסכים דתיים) אינם יכולים לקחת הלוואה מקופת הגמל להשקעה, בהתאם להנחיית גופי הפיקוח הדתיים.

מעבר לזה – תנאי ההלוואה מקופת הגמל להשקעה דומים למדי לתנאי ההלוואות מקופת גמל ומקרן השתלמות.

א. סכום ההלוואה

סכומי ההלוואה שניתן לקחת מקופת הגמל להשקעה מוגבלים על פי החוק לסכום של עד 80% מהחיסכון הצבור.

ב. תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה המקסימלית על פי חוק היא 84 חודשים (7 שנים).

ג. סוגי ההלוואות והריביות הנהוגות בשוק

1) הלוואות בהחזר חודשי – הלוואות בריבית של פריים או פריים מינוס 0.5%, עם החזר חודשי קבוע, ומבוססות על לוח שפיצר.

קיימות גם הלוואות בריבית קבועה וצמודה למדד, אך הן פחות נפוצות.

2) הלוואות בלון – הלוואות בלון הן הלוואות שבהן מתבצע בכל חודש תשלום הריבית, אך הקרן עצמה מוחזרת רק בתום תקופת ההלוואה.

3) הלוואות גרייס מלא – הלוואות שבהן פירעון הקרן והריבית מתבצע רק בסוף תקופת ההלוואה.

 

5. הלוואה מקופת גמל להשקעה מול הלוואה בנקאית

למרות שהלוואה בנקאית היא ההלוואה הנפוצה ביותר בשוק כיום, תנאי ההלוואות מקופות הגמל טובים מתנאי ההלוואות הבנקאיות הרגילות באופן משמעותי.

א. ריבית

הריבית בהלוואות מקופות גמל נעה בין פריים / פריים-0.5% לפריים+1.5% – כלומר ריבית שיכולה להגיע ל-1.1-1.6% לשנה נכון לשנת 2018.

לעומת זאת הריבית הממוצעת בהלוואות בנקאיות (שאינן לדיור) עמדה בתחילת 2017 על כ-4.5-6% במסלול שאינו צמוד למדד (וזו הריבית הממוצעת, יש כמובן לווים שמשלמים יותר).

ב. עמלות וקנסות

בהלוואות מקופות גמל להשקעה אין עמלות וקנסות פרעון מוקדם, בעוד שבבנקים קיימות ברוב ההלוואות עמלות וקנסות פרעון מוקדם.

ג. ערבים ובטחונות

בהלוואות מקופות הגמל להשקעה אין צורך בערבים, וכספי החיסכון משמשים כבטוחות להלוואה, בעוד שבהלוואות בבנקים נדרש הלווה לעיתים קרובות להעמיד בטוחות או ערבים כנגד ההלוואה.

 

6. איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה

תהליך לקיחת הלוואה מקופת הגמל להשקעה פשוט יחסית, וניתן לבצעו באמצעות סוכן הביטוח או ישירות מול מנהל הקופה.

ברוב המקרים תדרשו להעביר את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון בנק לצורך ביצוע העברה בנקאית.
 • טופס הוראת קבע חתום לצורך גביית החזר ההלוואה.
 • תדפיס אישור בנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העו"ש.
 • טופס בקשת הלוואה מקופת הגמל להשקעה, מלא וחתום.

לאחר העברת הפרטים האישיים והמסמכים, מבצע בית ההשקעות תהליך לבחינת הלקוח ורמת הסיכון שלו, על מנת להגדיר את הנושאים הבאים:

 • הערכת יכולת ההחזר של הלווה בהתאם להכנסתו, שיעור החזר ההלוואה מההכנסה, מצב פיננסי כללי, מידע נוסף על דירוג האשראי האישי של הלווה ועוד.
 • קביעת המקרים שבהם נדרשות מהלווה בטוחות נוספות, מעבר לכספי החיסכון בקופת הגמל.
 • קביעת רמת הסיכון של ההלוואה ותמחורה (קביעת הריבית על ההלוואה) בהתאם למאפייני הלווה וההלוואה עצמה.

 

סיכום

הלוואה מקופת גמל להשקעה היא הלוואה כדאית, ששווה בהחלט לשקול לפני שפונים בבקשה להלוואה לגורמים אחרים כגון גופים בנקאיים, חברות אשראי, אתרים להלוואות חברתיות וכו'.

כתוב/כתבי תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות