תשואות קרנות פנסיה

ריכזנו כאן את התשואות שהשיגו קרנות הפנסיה בשנים האחרונות, וכן את דמי הניהול הממוצעים בכל קרן. להסבר נוסף, כנסו למדריך כל מה שצריך לדעת על קרנות פנסיה וכמובן - אחרי שתקבלו את ההצעות, אל תשכחו לבדוק אותן, ללא תשלום, בעזרת שירות savey-check הייחודי שלנו.

מסלולמנהל קרןקרן פנסיהתשואה ממוצעת 5 שניםדמי ניהול ממוצעים מהפקדהדמי ניהול ממוצעים מצבירהמדד שארפ
מסכםמיטב דשמיטב דש פנסיה מקיפה5.36%1.99%0.24%0.74
מסכםהראלהראל פנסיהאין נתונים2.51%0.20%---
כללימיטב דשמגן זהבאין נתונים1.99%0.24%---
כלליהראלהראל גילעד***5.68%2.51%0.20%---
מסכםהראלהראל פנסיה5.68%2.51%0.20%0.8
מסכםמנורה מבטחיםמבטחים החדשה5.57%3.04%0.25%0.83
מסכםכללכלל פנסיה5.68%3.22%0.26%0.75
מסכםמגדלמגדל מקפת אישית4.99%3.32%0.31%0.7
מסכםאיילוןאיילון-פיסגה קרן פנסיה4.39%3.94%0.35%0.56
מסכםהפניקסהפניקס פנסיה מקיפה5.18%3.98%0.33%0.82
מסכםאקסלנס נשואהאקסלנס נשואה פנסיהאין נתונים4.63%0.44%---
כלליאחרשילוב קרן פנסיה***4.39%#N/A#N/A---
חכ"ם - ארוךאיילוןמסלול פיסגה מסלול עד 50אין נתונים3.94%0.35%---
חכ"ם - בינוניאיילוןמסלול פיסגה מסלול 50 עד 60אין נתונים3.94%0.35%---
חכ"ם - קצראיילוןמסלול פיסגה מסלול 60 ומעלהאין נתונים3.94%0.35%---
פנסיונריםאיילוןמסלול פנסיונריםאין נתונים3.94%0.35%---
פנסיונריםאיילוןמסלול פנסיונריםאין נתונים3.94%0.35%
כהלכהאיילוןמסלול כהלכה5.19%3.94%0.35%0.72
כלליאיילוןמסלול הדס איילון4.33%3.94%0.35%0.64
כלליאיילוןמסלול פיסגה מסלול עד 504.41%3.94%0.35%0.55
כלליאיילוןמסלול כלליאין נתונים3.94%0.35%
מסכםאיילוןאיילון פיסגה מנהליםאין נתונים3.94%0.35%
כלליאקסלנס נשואהאקסלנס נשואה פנסיה חסכוןאין נתונים4.63%0.44%
כלליהפניקסמסלול כלליאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול +אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה 510.01%3.98%0.33%1.25
מנייתיהפניקסמסלול S&P 500 (Total Return)עוקב מדדאין נתונים3.98%0.33%---
מנייתיהפניקסמסלול Euro STOXX 50 (Value)עוקב מדדאין נתונים3.98%0.33%---
מנייתיהפניקסמסלול MSCI Emerging Markets (Total Returnעוקב מדדאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול Barclays capital U.S 1-3 Year Treasury Bondעוקב מדדאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול J.P.Morgan Emerging Markets Bond Plus עוקב מדדאין נתונים3.98%0.33%---
מנייתיהפניקסמסלול IBoxx $ Liquid Iinvestment Grand עוקב מדדאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודשאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול עוקב תל בונד שקליאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול אגח ממשלתי בריבית קבועה 2-5אין נתונים3.98%0.33%---
מנייתיהפניקסמסלול כללי באין נתונים3.98%0.33%---
חכ"ם - ארוךהפניקסמסלול מסלול לבני 50 ומטהאין נתונים3.98%0.33%---
חכ"ם - בינוניהפניקסמסלול מסלול לבני 50 עד 60אין נתונים3.98%0.33%---
חכ"ם - קצרהפניקסמסלול מסלול לבני 60 ומעלהאין נתונים3.98%0.33%---
מנייתיהפניקסמסלול מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"לאין נתונים3.98%0.33%---
מנייתיהפניקסמסלול מסלול פאסיבי - מדדי מניותאין נתונים3.98%0.33%---
אג"חהפניקסמסלול מסלול פאסיבי - מדדי אג"חאין נתונים3.98%0.33%---
כלליהפניקסמסלול מסלול אג"ח עד 25% מניותאין נתונים3.98%0.33%---
כלליהפניקסמסלול מסלול הלכהאין נתונים3.98%0.33%---
פנסיונריםהפניקסמסלול פנסיונריםאין נתונים3.98%0.33%---
כלליהפניקסמסלול כלליאין נתונים3.98%0.33%
מנייתיהפניקסמסלול מנייתיאין נתונים3.98%0.33%
אג"חהפניקסמסלול אג"ח קונצרניםאין נתונים3.98%0.33%
חכ"ם - קצרהפניקסמסלול קצראין נתונים3.98%0.33%
מנייתיהפניקסמסלול כללי באין נתונים3.98%0.33%
חכ"ם - ארוךהפניקסמסלול מסלול לבני 50 ומטהאין נתונים3.98%0.33%
חכ"ם - בינוניהפניקסמסלול מסלול לבני 50 עד 60אין נתונים3.98%0.33%
חכ"ם - קצרהפניקסמסלול מסלול לבני 60 ומעלהאין נתונים3.98%0.33%
פנסיונריםהפניקסמסלול פנסיונריםאין נתונים3.98%0.33%
אג"חהפניקסמסלול אג"ח מיועדות עד 30% מהנכסים5.57%3.98%0.33%3.97
אג"חהפניקסמסלול עוקב אג"ח לא צמוד ריבית קבוע5.22%3.98%0.33%0.96
אג"חהפניקסמסלול עוקב ממשלתי צמוד 5-105.72%3.98%0.33%0.65
מנייתיהפניקסמסלול מנייתי3.94%3.98%0.33%0.44
אג"חהפניקסמסלול אג"ח קונצרני3.97%3.98%0.33%0.87
חכ"ם - קצרהפניקסמסלול הפניקס קצר2.74%3.98%0.33%2.26
אג"חהפניקסמסלול עוקב תל בונד 203.13%3.98%0.33%0.22
מנייתיהפניקסמסלול עוקב ת"א 251.63%3.98%0.33%0.03
אג"חהפניקסמסלול עוקב מק"מ1.53%3.98%0.33%-1.55
אג"חהפניקסמסלול עוקב ממשלתי צמוד 2-51.84%3.98%0.33%-0.25
מנייתיהפניקסמסלול עוקב ת"א 1000.98%3.98%0.33%-0.03
אג"חהפניקסמסלול עוקב ממשלתי צמוד 0-20.21%3.98%0.33%-1.51
חכ"ם - שוטףהראלמסלול שיקלי טווח קצראין נתונים2.51%0.20%---
כלליהראלמסלול מנוף כלליאין נתונים2.51%0.20%---
חכ"ם - ארוךהראלמסלול ילידי שנות ה-90אין נתונים2.51%0.20%---
חכ"ם - ארוךהראלמסלול ילידי שנות ה-80אין נתונים2.51%0.20%---
חכ"ם - ארוךהראלמסלול ילידי שנות ה-70אין נתונים2.51%0.20%---
חכ"ם - בינוניהראלמסלול ילידי שנות ה-60אין נתונים2.51%0.20%---
חכ"ם - קצרהראלמסלול ילידי שנות ה-50אין נתונים2.51%0.20%---
פנסיונריםהראלמסלול פנסיונריםאין נתונים2.51%0.20%---
חכ"ם - ארוךהראלמסלול ילדי שנות ה-90אין נתונים2.51%0.20%
חכ"ם - ארוךהראלמסלול ילדי שנות ה-80אין נתונים2.51%0.20%
חכ"ם - ארוךהראלמסלול ילדי שנות ה-70אין נתונים2.51%0.20%
חכ"ם - בינוניהראלמסלול ילדי שנות ה-60אין נתונים2.51%0.20%
חכ"ם - קצרהראלמסלול ילדי שנות ה-50אין נתונים2.51%0.20%
פנסיונריםהראלמסלול פנסיונריםאין נתונים2.51%0.20%
כלליהראלמסלול כללי5.71%2.51%0.20%0.81
כלליהראלנתיבות פנסיה***5.68%2.51%0.20%---
כלליהראלעתידית אישית***5.68%2.51%0.20%---
כהלכההראלמסלול אפיק השקעה מפוקח הלכתית (כשר)4.75%2.51%0.20%0.66
כלליהראלגלעד משלימה***אין נתונים2.51%0.20%
כלליהראלמסלול כלליאין נתונים2.51%0.20%
מסכםהראלהראל פנסיה כלליתאין נתונים2.51%0.20%
כלליהראלעתידית מנהלים***אין נתונים2.51%0.20%
אג"חהראלמסלול אפיק ללא מניות4.80%2.51%0.20%1.32
מנייתיהראלמסלול אפיק 50% מניות4.69%2.51%0.20%0.43
כלליכללמסלול יהלוםאין נתונים3.22%0.26%---
אג"חכללמסלול ענבראין נתונים3.22%0.26%---
חכ"ם - ארוךכללמסלול עד 50אין נתונים3.22%0.26%---
חכ"ם - בינוניכללמסלול 50-60אין נתונים3.22%0.26%---
חכ"ם - קצרכללמסלול 60 ומעלהאין נתונים3.22%0.26%---
מנייתיכללמסלול מתמחה מניותאין נתונים3.22%0.26%---
אג"חכללמסלול מתמחה אג"חאין נתונים3.22%0.26%---
פנסיונריםכללמסלול פנסיונריםאין נתונים3.22%0.26%---
חכ"ם - ארוךכללמסלול עד 50אין נתונים3.22%0.26%
חכ"ם - בינוניכללמסלול 50-60אין נתונים3.22%0.26%
חכ"ם - קצרכללמסלול 60 ומעלהאין נתונים3.22%0.26%
פנסיונריםכללמסלול פנסיונריםאין נתונים3.22%0.26%
כלליכללעתודות החדשה***5.68%3.22%0.26%---
מנייתיכללמסלול ספיר5.63%3.22%0.26%0.74
כלליכללעתודות משלימה***אין נתונים3.22%0.26%
כלליכללמסלול כלליאין נתונים3.22%0.26%
מסכםכללכלל פנסיה משלימהאין נתונים3.22%0.26%
כהלכהכללמסלול כהלכה חושן4.99%3.22%0.26%0.58
מנייתימגדלמסלול מנייתיאין נתונים3.32%0.31%---
חכ"ם - קצרמגדלמסלול קצראין נתונים3.32%0.31%---
אג"חמגדלמסלול אג"ח ופקדונותאין נתונים3.32%0.31%---
חכ"ם - ארוךמגדלמסלול השקעות עד גיל 50אין נתונים3.32%0.31%---
חכ"ם - בינונימגדלמסלול השקעות גיל 50 עד 60אין נתונים3.32%0.31%---
חכ"ם - קצרמגדלמסלול השקעות מגיל 60אין נתונים3.32%0.31%---
פנסיונריםמגדלמסלול פנסיונריםאין נתונים3.32%0.31%---
כהלכהמגדלמסלול לפי הכשר הלכתיאין נתונים3.32%0.31%
מנייתימגדלמסלול מנייתיאין נתונים3.32%0.31%
חכ"ם - קצרמגדלמסלול קצראין נתונים3.32%0.31%
אג"חמגדלמסלול אג"ח ופקדונותאין נתונים3.32%0.31%
חכ"ם - ארוךמגדלמסלול אפיק השקעות עד גיל 50אין נתונים3.32%0.31%
חכ"ם - בינונימגדלמסלול אפיק השקעות גיל 50 עד 60אין נתונים3.32%0.31%
חכ"ם - קצרמגדלמסלול אפיק השקעות מעל גיל 60אין נתונים3.32%0.31%
פנסיונריםמגדלמסלול פנסיונריםאין נתונים3.32%0.31%
כללימגדליוזמה חדשה קרן פנסיה לשכירים ולעצמאים***4.99%3.32%0.31%---
כללימגדלמסלול כללי4.99%3.32%0.31%0.7
כללימגדלתאוצה קרן פנסיה חדשה***4.99%3.32%0.31%---
כהלכהמגדלמסלול לפי הכשר הלכתי4.47%3.32%0.31%0.56
כללימגדלמסלול כלליאין נתונים3.32%0.31%
מסכםמגדלמגדל מקפת משלימהאין נתונים3.32%0.31%
כללימגדלתאוצה משלימה***אין נתונים3.32%0.31%
אג"חמיטב דשמסלול אג"חאין נתונים1.99%0.24%---
מנייתימיטב דשמסלול מניותאין נתונים1.99%0.24%---
כהלכהמיטב דשמסלול כהלכהאין נתונים1.99%0.24%---
מנייתימיטב דשמסלול מדדי מניותאין נתונים1.99%0.24%---
כללימיטב דשמסלול מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניותאין נתונים1.99%0.24%---
חכ"ם - בינונימיטב דשמסלול מקיפה 50-60אין נתונים1.99%0.24%---
חכ"ם - קצרמיטב דשמסלול מקיפה 60 ומעלהאין נתונים1.99%0.24%---
כללימיטב דשמסלול אג"ח עד 25% מניותאין נתונים1.99%0.24%---
פנסיונריםמיטב דשמסלול פנסיונריםאין נתונים1.99%0.24%---
כהלכהמיטב דשמסלול כהלכהאין נתונים1.99%0.24%
אג"חמיטב דשמסלול 90/10 אג"חאין נתונים1.99%0.24%
מנייתימיטב דשמסלול מסלול 75% מניותאין נתונים1.99%0.24%
חכ"ם - בינונימיטב דשמסלול כללית 50-60אין נתונים1.99%0.24%
חכ"ם - קצרמיטב דשמסלול כללית 60 ומעלהאין נתונים1.99%0.24%
פנסיונריםמיטב דשמסלול פנסיונריםאין נתונים1.99%0.24%
כללימיטב דשמסלול כללי עמיתים5.39%1.99%0.24%0.75
כללימיטב דשמסלול כללי עמיתיםאין נתונים1.99%0.24%
מסכםמיטב דשמיטב דש פנסיה כלליתאין נתונים1.99%0.24%
חכ"ם - שוטףמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2015אין נתונים3.04%0.25%---
חכ"ם - קצרמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20205.29%3.04%0.25%1.21
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20555.23%3.04%0.25%0.59
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2060אין נתונים3.04%0.25%---
פנסיונריםמנורה מבטחיםמסלול פנסיונריםאין נתונים3.04%0.25%---
מנייתימנורה מבטחיםמסלול מנייתיאין נתונים3.04%0.25%
אג"חמנורה מבטחיםמסלול אג"חאין נתונים3.04%0.25%
מנייתימנורה מבטחיםמסלול 'כללי באין נתונים3.04%0.25%
0מנורה מבטחיםמסלול גילאיםאין נתונים3.04%0.25%
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2040אין נתונים3.04%0.25%
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2045אין נתונים3.04%0.25%
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2050אין נתונים3.04%0.25%
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2055אין נתונים3.04%0.25%
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 2060אין נתונים3.04%0.25%
פנסיונריםמנורה מבטחיםמסלול פנסיונריםאין נתונים3.04%0.25%
כללימנורה מבטחיםמסלול כללי5.62%3.04%0.25%0.83
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20355.42%3.04%0.25%0.81
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20305.28%3.04%0.25%0.86
מנייתימנורה מבטחיםמסלול כללי באין נתונים3.04%0.25%---
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20405.34%3.04%0.25%0.72
חכ"ם - בינונימנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20255.18%3.04%0.25%0.91
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20455.29%3.04%0.25%0.66
חכ"ם - ארוךמנורה מבטחיםמסלול יעד לפרישה 20504.78%3.04%0.25%0.57
אג"חמנורה מבטחיםמסלול אג"ח4.42%3.04%0.25%1.56
כהלכהמנורה מבטחיםמסלול (הלכתי (כללי ג4.51%3.04%0.25%0.63
כללימנורה מבטחיםמסלול כלליאין נתונים3.04%0.25%
מסכםמנורה מבטחיםמבטחים החדשה פלוסאין נתונים3.04%0.25%
מנייתימנורה מבטחיםמסלול מנייתי4.48%3.04%0.25%0.39
*תכני האתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד. savey אינה סוכנות ביטוח או יועץ פנסיוני והתכנים באתר אינם מהווים תחליף ליעוץ פנסיוני המותאם לצרכיו של כל אדם.

קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:בחרו מוצר:

קרן פנסיהביטוח מנהליםקרן השתלמותקופת גמל להשקעה

לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר.

הרשמו ותמשיכו לחסוך כל החיים:

פנו אלינו
בכל שאלה:
אהבתם? נשמח אם תשתפו: